Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
15/PGDĐT-TCCB15/01/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v Thực hiện tinh giản biên chế theo NĐ 108 đợt 1 năm 2021 Tải về
06/KH-UBND13/01/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoKế hoạch nâng chuẩn trình độ đào tạo CBQL, GV mầm non, tiểu học, THCS năm 2021 trên địa [...] Tải về
06/PGDĐT-TCCB11/01/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v Xây dựng kế hoạch biên chế năm học 2021-2022 Tải về
02/TB-PGDĐT08/01/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoThông báo trợ cấp cho CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn năm 2021 Tải về
05/PGDĐT-NGLL08/01/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v đảm bảo ATGT, ANTT dịp Tết 2021 Tải về
01/08/2017Tiểu học Phước SangQuyết định thành lập tổ khối năm học 2017-2018 Tải về
THCS An BìnhV/v hướng dẫn Nhập điểm trên VNEDU Tải về
THCS An BìnhV/v hướng dẫn cập nhật Hồ sơ Học Sinh trên VNEDU Tải về
Tiểu học Phước SangQuy chế hội đồng thi đua, khen thưởng Tiểu học Phước Sang Tải về
80 /QĐ-THPS08/10/2016Tiểu học Phước SangQuyết đinh thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng Tiểu học Phước Sang Tải về
TruongMN PHuocvinhVan ban mau Tải về