Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
115/KH-PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú Giáokế hoạch công tác thi đua, khen thưởng ngành GDĐT Phú Giáo năm học 2019-2020 Tải về
331/PGDĐT-TĐKTPhòng GD & ĐT Phú GiáoCông văn hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành GDĐT Phú Giáo Tải về
369/QĐ-PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoQuyết định thành lập Cụm thi đua năm học 2019-2020 Tải về
306/PGDĐT-THPhòng GD & ĐT Phú GiáoHướng dẫn thực hiện chương trình tiếng Anh liên kết tại các trường phổ thông trên địa bàn [...] Tải về
303/PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoHướng dẫn công tác pháp chế năm học 2019-2020 Tải về