Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
155/PGDĐT-THPhòng GD & ĐT Phú GiáoV/v Hướng dẫn kiểm tra môn Tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2019-2020 Tải về
153/PGDĐT-TVTBPhòng GD & ĐT Phú GiáoV/v Kiểm tra công nhận lại danh hiệu thư viện các trường tiểu học năm học 2019-2020 Tải về
154/PGDĐT-THCSPhòng GD & ĐT Phú GiáoV/v Điều chỉnh lịch kiểm tra môn tiếng Anh, Hóa lớp 8 học kỳ II năm học 2019-2020 Tải về
152/PGDĐT-CNTTPhòng GD & ĐT Phú GiáoV/v Báo cáo thống kê cuối kỳ năm học 2019-2020 Tải về
151/PGDĐT-NGLLPhòng GD & ĐT Phú GiáoV/v Tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong trường học Tải về